ekspertyzy dendrologiczne
nasze referencje
pielegnacja drzewostanu

W tym dziale mogą Państwo zapoznać się z naszymi projektami.
Wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze (wraz z pełną obsługą inwestycji w zakresie ochrony środowiska). Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie z dbałością o funkcjonalność użytkowania i utrzymania terenu zielonego.

Specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu projektów zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej. Każdy projekt poprzedza: inwentaryzacja dendrologiczna, uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska z jednostkami administracyjnymi, prace koncepcyjne i projekt budowlany zieleni. Efektem jest projekt wykonawczy zieleni ze szczegółową specyfikacją techniczną i kosztorysami wykonawczymi.


Zakres prac projektowych obejmuje:

  •  wizje lokalne w terenie (wraz z inwentaryzacją istniejącej zieleni),
  • koncepcje zagospodarowania terenu zielenią,

  • projekt zieleni w stadium budowlanym (zawierający: mapy i rysunki PZT z naniesioną zielenią i małą architekturą, zestawienie projektowanej roślinności, wraz z opisem),

  • projekt zieleni w stadium wykonawczym (zawierający: Projekt Zagospodarowania Terenu Zielenią, zestawienie projektowanego materiału roślinnego, specyfikajcę techniczną i kosztorysy wykonawcze).